Váš partner pre komplexné dodávky tepla a TÚV

motive

Kontaktné údaje

PTH a.s.
Priemyselná 82
Prievidza
PSČ 971 01
Slovak republic

IČO: 36325961
DIČ: SK2020079171

Tel.: +421 46 542 50 27,+421 46 542 61 64
Pohotovostná služba: +421 903 565 705
E-mail: pth@pthas.sk

Bankové spojenie

SLSP IBAN: SK79 0900 0000 0051 9151 1331 BIC: GIBASKBX

PTH na mape