Váš partner pre komplexné riešenie výroby a dodávok tepla a TÚV

Prihlásenie do personalizovanej zóny


Prihlásenie

motive

Vážení návštevníci tejto stránky. Pokúšate sa o prístup k údajom o jednotlivých odberateľoch, ku ktorým je vyhradený prístup iba registrovaným zákazníkom, ktorí majú od správcu - PTH a.s. pridelené užívateľské meno a heslo.

Bez znalosti prístupových kódov Vám databázové údaje nebudú sprístupnené.

Autorizáciu vykonáte zadaním oboch prístupových kódov ID1, ID2 a stlačením tlačítka PRIHLÁSIŤ.

V prípade úspešného prihlásenia sa zobrazí ponukové menu, cez ktoré budete môcť prezerať všetky fakturačné údaje, s ktorými ste oprávnení disponovať