Váš partner pre komplexné dodávky tepla a TÚV

motive

Informácie o firme

Základné imanie: 9 465 909,852713 EUR

---------------------------------------------------

Počet akcií: 28517 , listinné

Menovitá hodnota jednej akcie: 331,939189 EUR

Aktuálni akcionári spoločnosti

---------------------------------------------------

Mesto Prievidza, Priemyselná 82 Prievidza - 51% akcií spoločnosti.

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10, Prievidza - 49% akcií spoločnosti.

Poskytujeme tento rozsah služieb:

  • Výroba a rozvod teplavýroba tepla, rozvod tepla na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví­ o vydaní­ povolenia č. 2006T 0216 zo dňˆa 22.11.2006
  • Maloobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  • Veľkoobchod -kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  • Sprostredkovanie - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  • Poradenstvo - podnikateľské a manažérske poradenstvo v energetike
  • Dodávky plynu - dodávka plynu, distribúcia plynu na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví­ o vydaní­ povolenia č. 2007P 0087 zo dňˆa 09.02.2007

Základné údaje:

PTH a.s.
Sí­dlo firmy: Priemyselná 82, 971 01 Prievidza
IČO: 363 25961
DIČ: SK2020079171
Spoločnosť je vedená v Obchodnom registri pri Krajskom súde v Trenčí­ne
v oddiele Sa, vložke č. 10307/R
Bankové spojenie: TATRABANKA
č. ú. 262 0524 1640/1100

Kontakt:

telefón: +421 46 542 50 27, +421 46 542 61 64
Pohotovostná služba po 15:00 hod.: +421 903 565 705
resp. v prípade nedovolania sa na pevnú linku
e-mail:   pth@pthas.sk
www:      http://www.pthas.sk